บริหารเงินอย่างไร ให้ธุรกิจเติบโต

บริหารเงินอย่างไร ให้ธุรกิจเติบโต

 

 

 

 

 

 

 

            “เงิน” เป็นปัจจัยสำคัญของการลงทุน แม้แต่ธุรกิจออนไลน์หลากหลายประเภทที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุน เพียงสมัครเป็นตัวแทนขายก็สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้แล้ว ยังต้องมีเรื่องบริหารการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อเงินคือปัจจัยสำคัญในการลงลงทุน เราควรบริหารเงินอย่างไรให้ธุรกิจเติบโต มาฟังคำตอบค่ะ

บริหารการเงิน คืออะไร

            บริหารเงิน หมายถึง การนำเงินที่เรามีอยู่ไปใช้ในส่วนต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งนอกจากบริหารเงินส่วนบุคคลแล้ว ยังรวมไปถึงการบริหารเงินขององค์กรภาครัฐ องค์กรธุรกิจ หรือบริหารเงินของหน่วยงานต่างๆ

ทำไม? ต้องบริหารการเงิน

            แนวคิดในการบริหารเงินของคนส่วนใหญ่ก็คือ การใช้เงินที่มีอยู่อย่างประหยัด เน้นความสำคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายจากจำนวนเงินที่มีอยู่มากกว่าการหารายได้ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้อง เพราะหากทุกคนให้ความสำคัญกับการหารายได้ก็จะทำให้เกิดการบริหารเงิน โดยการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่วนการบริหารค่าใช้จ่ายก็คือการวางแผนบริหารการเงินอย่างเป็นระบบ

บริหารเงินอย่างไร ให้ธุรกิจเติบโต

            แนวทางการบริหารเงินเพื่อให้ธุรกิจเติบโต นักลงทุนต้องแยกเงินของธุรกิจออกจากเงินส่วนตัวอย่างสิ้นเชิง วิธีแยกเงินส่วนตัวที่ทำได้อย่างเป็นระบบก็คือ การจัดทำบัญชีต้นทุน และบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่นำเงินของธุรกิจมาใช้ปนกับเงินส่วนตัว

 

            วิธีนี้ทำให้ธุรกิจเติบโตได้เร็ว เพราะมีเงินทุนหมุนเวียนทำให้เกิดสภาพคล่อง และการจัดทำบัญชียังช่วยให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ธุรกิจจากสถานะการเงินได้อีกด้วย

ปรึกษาฟรี!! ติดต่อได้ที่

สนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือผู้ที่ต้อการมีแบรนด์เป็นของตัวเอง ตลอดจนบริษัทยังมีบุคลากรที่ชำนาญเฉพาะทาง ที่พร้อมให้คำปรึกษา และเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมสร้างผลิตภัณฑ์ให้ท่านอย่างมีคุณภาพ ครบครัน ตั้งแต่ต้นจนจบ

ติดต่อ Call Center : 02-030-9988

Translate »
Scroll to Top