บริหารเงิน อย่างไรให้ธุรกิจเติบโต

บริหารเงิน-ธุรกิจโต

บริหารเงิน อย่างไรให้ธุรกิจเติบโต

   “เงิน” เป็นปัจจัยสำคัญของการลงทุน แม้แต่ธุรกิจออนไลน์หลากหลายประเภทที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุน เพียงสมัครเป็นตัวแทนขายก็สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้แล้ว ยังต้องมีเรื่องบริหารการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อเงินคือปัจจัยสำคัญในการลงลงทุน เราควรบริหารเงินอย่างไรให้ธุรกิจเติบโต เคยได้ยินคำนี้มั้ยคะว่า “มีกำไรแต่เจ๊ง””ขายดีสุดๆแต่ก็แมีแต่เจ๊ง” เพราะไม่ใช่ขายไม่ดีนะ แต่หมุนเงินไม่ทันต่างหาก

เพราะกระแสเงินสดเป็นสิ่งสำคัญมากในการประกอบธุรกิจค่ะ หากวันใดเงินสดขาดมือ หรือหมุนเงินไม่ทันก็จะเกิดปัญหาได้ อย่างเช่น หากวันนี้ครบกำหนดจ่ายเจ้าหนี้ด้วยเช็ค แต่เงินในบัญชีไม่พอจ่าย ปัญหาเช็คเด้งก็จะตามมาทันที แต่ด้วยเงินทุนที่มีอย่างจำกัดนี้อาจจะทำให้คุณหมดโอกาสที่จะผิดพลาด เพื่อให้คุณมีความพร้อมและสามารถรับมือกับปัญหาเล่านี้ได้อย่างมืออาชีพ ดังนั้น เราจะทำอย่างไรดี บริหารเงินอย่างไรดี ธุรกิจของเราถึงจะเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด มาดูไปด้วยกันกับบิวตี้เวลล์ เอ็กซ์เพิร์ทกันค่ะ

บริหารเงิน

การบริหารการเงิน คืออะไร

    บริหารเงิน หมายถึง การนำเงินที่เรามีอยู่ไปใช้ในส่วนต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งนอกจากบริหารเงินส่วนบุคคลแล้ว ยังรวมไปถึงการบริหารเงินขององค์กรภาครัฐ องค์กรธุรกิจ หรือบริหารเงินของหน่วยงานต่างๆ หรือในอีกความหมายนึง การจัดการเกี่ยวกับการได้มาและใช้ไปของเงินทุน เพื่อสร้างมูลค่าของกิจการให้อยู่ในระดับสูงสุด ซึ่งในมิติทางการเงิน กิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจล้วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนทั้งสิ้น โดยอาจเป็นการได้มาหรือใช้ไปของเงินทุน เช่น การสร้างโรงงาน การซื้อเครื่องจักรใหม่ การกู้เงินจากธนาคาร การเพิ่มทุน เป็นต้น

บริหารเงิน

ทำไม? ต้องบริหารการเงิน

    แนวคิดในการบริหารเงินของคนส่วนใหญ่ก็คือ การใช้เงินที่มีอยู่อย่างประหยัด เน้นความสำคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายจากจำนวนเงินที่มีอยู่มากกว่าการหารายได้ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้อง เพราะหากทุกคนให้ความสำคัญกับการหารายได้ก็จะทำให้เกิดการ บริหารเงิน โดยการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่วนการบริหารค่าใช้จ่ายก็คือการวางแผนบริหารการเงินอย่างเป็นระบบ โดยประโยชน์ของการบริหารเงินนั้น มีดังนี้

1.กิจการสามารถหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนได้ง่ายขึ้น เช่น การขอสินเชื่อจากธนาคาร หรือได้รับเงินทุนสนับสนุนจากนักลงทุน หลังจากแสดงแผนการเงินและผลตอบแทน และความสามารถในการชำระหนี้

2.กิจการดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีกำไรมากขึ้น โดยการบริหารทรัพยากรอย่างเหมาะสม เช่น การพิจารณาไม่ลงทุนในสินทรัพย์ใดเกินไป การกำหนดราคาที่ให้ผลกำไร การกำหนดระดับจุดคุ้มทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอกับภาระผูกพันที่ต้องชำระ เป็นต้น

3.เตรียมแผนรับความเสี่ยงต่างๆ ได้ เพราะจะเห็นสัญญาณผ่านตัวเลขว่าจะเกิดอะไรขึ้นล่วงหน้า ดังนั้นจะสามารถกำหนดแผนกลยุทธ์แก้ไขได้

4.ช่วยตัดสินใจที่จะดำเนินงานอย่างมีหลักการและเหตุผลรองรับ ได้แก่ การวิเคราะห์โดยการสร้างสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่นเมื่อรายได้ลด หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จะกระทบกับผลกำไรอย่างไร สถานการณ์ต่างๆ ที่สร้างขึ้นจะช่วยวางแผนเตรียมการและทำงานปรึกษาร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ประโยชน์จากการบริหารเงินที่ดี เป็นเพียงจุดหนึ่งในการบริหารธุรกิจ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การบริหารการเงินได้ดีขึ้นและคุณควรมีระบบบันทึกบัญชีที่น่าเชื่อถือได้อีกด้วย เพื่อที่คุณจะได้นำไปวิเคราะห์และกลยุทธ์ แผนการเงินของคุณให้สู่เป้าหมายสูงสุด และกิจการก็มีกำไรมากขึ้น บริษัทมีมูลค่าที่มากขึ้น

บริหารการเงินอย่างไร ให้ธุรกิจเติบโต

แนวทางการบริหารเงิน เพื่อให้ธุรกิจเติบโต นักลงทุนต้องแยกเงินของธุรกิจออกจากเงินส่วนตัวอย่างสิ้นเชิง วิธีแยกเงินส่วนตัวที่ทำได้อย่างเป็นระบบก็คือ การจัดทำบัญชีต้นทุน และบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่นำเงินของธุรกิจมาใช้ปนกับเงินส่วนตัว และยังมีอีกหลายวิธี ทั้งนี้แอดบอร์นทร้าสของยกตัวอย่างพอสังเขปดูนะคะ

1.การควบคุมค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

ผู้ประกอบการทุกท่านจะต้องรู้จักการควบคุมค่าช้จ่ายเพราะแม้จะมีรายรับมากแค่ไหน แต่ถ้าไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ธุรกิจก็จะไม่มีกำไร การควบคุมค่าใช้จ่ายจึงเป็นพื้นฐานของการสร้างผลกำไร และเมื่อควบคุมค่าใช้จ่ายได้แล้ว ผู้ประกอบการยังต้องทราบว่า ภาระที่ต้องชำระมีอะไรบ้าง จำนวนเท่าไร และเมื่อไร ที่สำคัญไม่ควรนำรายรับไปใช้จ่ายด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

  วิธีนี้ทำให้ธุรกิจเติบโตได้เร็ว เพราะมีเงินทุนหมุนเวียนทำให้เกิดสภาพคล่อง และการจัดทำบัญชียังช่วยให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ธุรกิจจากสถานะการเงินได้อีกด้วย

2.การเก็บเงินทุนสำรอง ควรมีเท่าไหร่ถึงปลอดภัย?

โดยส่วนใหญ่แล้ว หลายๆธุรกิจนั้นจำเป็นที่จะต้องมีเงินทุนสำรองขั้นต่ำคือ 6 เดือน โดยเฉพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพราะยังไม่สามารถประมาณหรือคาดการณ์ในอนาคตได้ ว่าธุรกิจนั้นจะเป็นเช่นไร

3.ควบคุมรายจ่ายให้เหมาะสม

การที่คุณมีกำไรเยอะแยะเข้ามามากมายแค่ไหน แต่ถ้าไม่สามารถควบคุมได้ ธุรกิจของคุณก็จะไม่มีเงินเก็บ ก็จะเหมือนกับที่แอดมินเคยเกริ่นไปแล้วตอนข้างต้นที่ว่า ขายได้ดีมากแต่สุดท้ายธุรกิจก็เจ๊ง คำๆนี้มีที่มาเพราะนักธุรกิจหลายท่านมักจะไม่ค่อยควบคุมการใช้จ่ายให้ดีสักเท่าไหร่ นำเงินนี้ไปใช้จ่ายในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเยอะ

เรื่องกระแสเงินสด คุณต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

เรื่องกระแสเงินสด ถือว่าเป็นพื้นฐานของทุกธุรกิจ เพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่เรื่องพื้นฐานอย่างเดียวนะ เพราะสำหรับองค์กรใหญ่แล้ว การรู้แค่พื้นฐานมันไม่ดีแน่นอนสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ และเพื่อใ้ห้ดำเนินต่อไปได้ คุณจะต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระแสเงินสดให้มาก ๆ สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับกระแสเงินสดก็คือ เงินสดที่หมุนเวียนในระบบ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างคล่องตัว ซึ่งกระแสเงินสดนั้นไม่ใช่ กำไรหรือขาดทุน แต่เป็นความคล่องตัวของเงินสดที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ดังนั้น คุณต้องศึกษาเกี่ยวกับกระแสเงินสดให้มากกว่านี้ เพื่อสร้างฐานให้ธุรกิจมั่นคงขึ้น

รูปแบบรายได้ที่เข้ามา ไม่ได้มีแค่เงินสดเพียงอย่างเดียว

ด้วยเทคโลโลยีในปัจจุบัน ทำให้คนรุ่นใหม่ทั้งหายไม่พกเงินสดกันมากขึ้น และแอดคาดว่าน่าจะเป็นเทรน อีกนานเลยหล่ะค่ะ สหรับรายได้ของธุรกิจอาจจะไม่ได้รับเป็นเงินสดเข้ามาเพียงอย่างเดียว นั่นอาจหมายถึง ลูกหนี้ ที่สามารถเรียกเก็บเงินในอนาคตได้ เมื่อคุณเข้าใจถึงกระแสเงินสดอย่างลึกซึ้งแล้ว คุณก็สามารถวางแผนรับมือกับรูปแบบของรายได้ที่เข้ามาได้ กระแสเงินสด คือเงินสดที่หมุนเวียนในระบบ สามารถจัดการและบริหารได้ทันที โดยไม่ต้องรอเวลา หรือต้องทำตามเงื่อนไข แต่ลูกหนี้ถึงจะเป็นรายได้ที่เข้ามาแต่คุณก็ยังไม่เห็นเงินสดเข้ามาในระบบ ต้องรอเวลาครบกำหนด ต้องทำตามเงื่อนไข ก่อนที่จะได้รับเงินสดมาบริหารจัดการ รูปแบบของรายได้นั้น คุณจะต้องรู้จักควบคุมให้มีความเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป เช่น เดือนนี้คุณมีรายได้เขามาแบบ ลูกหนี้มากถึง 50% และเงินสด 50% ถ้าเป็นอย่างนี้ คุณอาจจะต้องเตรียมเงินสำรองไว้เพื่อหมุนเวียนในระบบ ก่อนจะได้รับเงินส่วนที่เหลือ ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ แต่ถ้าคุณรู้จักบริหารรูปแบบของรายได้ที่เข้ามาให้เป็นเงินสด 80% และลดลูกหนี้ให้เหลือเพียง 20% อย่างนี้คุณก็สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างลงตัวมากขึ้นแล้วค่ะ

และนี้เป็นวิธีการบริหารเงินแบบเล็กๆน้อยๆที่แอดมินบอร์นทร้าส์ได้นำมาเสนอเป็นแนวทางให้ค่ะ โดยเรามีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อยนะคะ แล้วถ้านักธุรกิจรุ่นใหม่ท่านใดที่เกิดมีความสนใจที่อยากจะผลิตแบรนด์เครื่องสำอางค์และอาหารเสริม ในราคาที่จับต้องได้ ทางเรา บอร์นทร้าส์ ดูแลให้แบบOne Stop Service ลองทักมาปรึกษากับเราได้ที่ บอร์นทร้าส์เลยค่ะ โดยแอดมินจะแนบที่อยู่ติดต่อให้ไว้ที่ด้านล่างนี้นะคะ

สนใจอยากทำแบรนด์ ติดต่อเรามาได้ที่

Face :https://www.facebook.com/borntras

line : @Borntras

โทรศัพท์ : 02 – 030 – 9988 

บิวตี้เวลล์ เอ็กซ์เพิร์ท, Beautywell Expert, โรงงานรับผลิตครีม, โรงงานรับผลิตอาหารเสริม, โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง, รับผลิตครีม, รับผลิตอาหารเสริม, รับผลิตเครื่องสำอาง, โรงงานผลิตครีม, โรงงานผลิตอาหารเสริม, โรงงานผลิตเครื่องสําอาง, รับสร้างแบรนด์ครีม, รับสร้างแบรนด์อาหารเสริม, รับสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง, ผลิตครีม, ผลิตอาหารเสริม, ผลิตเครื่องสำอาง, สร้างแบรนด์ครีม, สร้างแบรนด์อาหารเสริม, สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง, ครีม, อาหารเสริม, เครื่องสำอาง, โรงงานครีมมาตรฐาน, ครีมมาตรฐาน 

ปรึกษาฟรี!! ติดต่อได้ที่

สนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือผู้ที่ต้อการมีแบรนด์เป็นของตัวเอง ตลอดจนบริษัทยังมีบุคลากรที่ชำนาญเฉพาะทาง ที่พร้อมให้คำปรึกษา และเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมสร้างผลิตภัณฑ์ให้ท่าน อย่างมีคุณภาพ ครบครัน ตั้งแต่ต้นจนจบ

ติดต่อ Call Center : 02-030-9988

English EN Thai TH
Scroll to Top